V krajine dávnej a tajomnej, kde hmla bývala vo vrcholcoch stromov a na zemi kvitli ľudia spolu s farebnými lupeňmi, v tej krajine žil mladý učeň. Vo hviezdach mal napísaný osud, mal sa stať nositeľom pamätí a príbehov, mal sa stať čitateľom a duchovným GURU. A tak si do bieleho súkna zbalil kus syra od matky, zlaté magické runy od otca a jeden pár sandálov z kože od svojho brata.

Putoval

Putoval skalnými chodníkmi, predieral sa pomedzi svieže stromy a spával pod hviezdami. Hľadal knihy, skrinky plné písma a slov, ktoré dovtedy všetci písali iba do piesku. Keď sa dostal do dediny plnej rýchlosti a hluku, kde ľudia nosili smiešne oblečenie a sami seba nazývali mešťania, spýtal sa pekárky, kde nájde knihy. Zaprášeným bielym prstom ukázala na obrovskú budovu. Učeň sa bosými nohami vybral na miesto, ktoré nieslo meno knižnica. Vstúpil do ticha a našiel to, čo hľadal. Police z dreva boli plné skriniek, v ktorých sa dalo listovať, a ktoré boli atramentom popísané od začiatku až po koniec.

Objavoval

Hodiny obdivoval jednu knihu za druhou, s bázňou pretáčal strany a hltal všetko, čo mu chceli prezradiť. Mal však otázky a preto zamieril k dáme s tenkými okuliarmi, ukázal na knihu a opýtal sa, čo to je. To je kniha, odpovedala a ani nezdvihla zrak. Nie, viem, že to je kniha, ale čo je v nej? Nástojil na správnej odpovedi. Knihovníčka sa skúmavo zadívala na zvedavé učňove oči a hádala, čo chce počuť. Sú v nej príbehy, napísané a vytlačené na papier. Papier? Zopakoval po nej. Áno papier, vyrába sa zo stromov. Ako, spýtal sa a prisadol si k nej.

Tajomstvo

Knihovníčka mu proces objasnila, ako najlepšie vedela, no keď dorozprávala, zostala v šoku. Po chlapcovej tvári sa kotúľali slzy. Stromy zomierajú, aby ľudia mohli čítať? To je to tajomstvo? To je tajomstvo celkového poznania? Nie! Musí sa to dať aj inak! Musíme čítať inak! Ako chceme žiť s krásou príbehov, keď nebude stromu, o ktorý by sme sa mohli oprieť, keď nebude lístia, pod ktoré by sme sa mohli skryť, keď z oblohy padá voda a páli jasné slnko?

E-knihy

Knihovníčka vstala a podišla ku svojmu stolu. Môžeš čítať aj tu. Ukázala na malý čierny obdĺžnik, ktorý po dotyku zasvietil. Je to čítačka a má v sebe všetky knihy, na ktoré sa teraz dívaš. Nazývajú sa aj e-knihy. Učeň začudovane obracal čítačku v dlaniach, priam s posvätnou úctou skúmal všetky jej tlačidlá a obrazovku. Prečo ju nemá každý? Prečo?

Zelená cesta

Knihovníčka pokrčila plecami a prijala za hrsť zlatých magických rún, ktoré jej učeň podával, aby si čítačku mohol vziať so sebou a stať sa nositeľom príbehom. Učeň sa v tom momente stal GURU a vydal sa späť domov. Vo svojom batôžku mal teraz okrem nedojedeného syra a sandálov, tisícku nových príbehov, ktoré spolu vážili menej ako malé vtáčie hniezdo, príbehy, ktoré boli nevinné v súdnom procese úmyselného ničenia stromov. Našiel e-knihy a zasvätil svoj život snahe, aby svet zostal zelený a čítačka sa dostala do každých rúk, do každej mysle, ktorá túžila po nových i starých príbehoch. Čítajte knihy z e-knihy.guru a kráčajte s príbehmi po zelenej ceste.