Filter e-kníh

Akcia

Adaptácia

Arkádia

  • PDF
  14,55 € 18,02 €

  14,55 €

  Cílem této publikace je přiblížit čtenářům základní aspekty a problematiku hodnotového managementu ve finančním řízení, s důrazem na jeho význam a postavení v rámci podnikového managementu...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  17,00 € 23,43 €

  17,00 €

  Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní...

  • PDF
  20,00 € 24,78 €

  20,00 €

  Kniha Finanční gramotnost – Výpočty v Excelu by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se FG...

  • EPUB
  • MOBI
  4,95 € 9,05 €

  4,95 €

  A čemu věřit v současném světě? Není třeba být nositelem Nobelovy ceny, abychom uhádli, jakým doporučením jsme byli během posledních dvacet let vystaveni...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  14,65 €

  14,65 €

  Publikace Příspěvkové organizace 2014 přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky těchto organizací a na konkrétních příkladech a poznatcích z praxe vysvětluje jednotlivé aspekty zdanění a účtování...

  • EPUB
  • MOBI
  6,90 € 9,95 €

  6,90 €

  Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  5,00 €

  5,00 €

  Prvý ebook bol o úplných základoch. Stručný ale hodnotný pre život. Ak vedomosti používate, máte výborné základy. Tento druhý ebook je pokračovanie. Hovorí o tom, aký je hlavný rozdiel medzi finančne úspešnými a neúspešnými...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  5,00 €
  Novinka

  5,00 €

  E-book je o tom, ako najčastejšie ľudia prichádzajú o peniaze a majetok. Obsahuje 50 rád, ako sa nenechať oklamať. Ako sa týmto stratám vyhnúť. Knihe predchádzal prieskum, kde sa 500 ľudí priznávalo, ako práve oni prišli o peniaze...

  • EPUB
  • MOBI
  23,10 €

  23,10 €

  Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů upravených právě v tomto zákoně...

  • PDF
  24,70 € 29,12 €

  24,70 €

  Meritum Účetnictví podnikatelů 2016 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do...

  • EPUB
  • MOBI
  15,20 €

  15,20 €

  Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

  • MOBI
  • EPUB
  17,30 €

  17,30 €

  Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

  • PDF
  4,96 € 6,49 €

  4,96 €

  Publikácia so slovenskou daňovou legislatívou platnou k 1. 11. 2016. Prostredníctvom QR kódu si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú

  • MOBI
  • EPUB
  10,00 €

  10,00 €

  Moje podnikanie som zahájila v roku 1993 a trvá až dodnes. Počas tohto dlhého obdobia som zažila obrovské úspechy, ale aj pády na úplnú nulu. Na základe toho, že mojou dominantnou vlastnosťou je vytrvalosť, som nikdy porážke...

  • EPUB
  • MOBI
  9,60 € 16,40 €

  9,60 €

  Kdykoli se na trhu potkají dva lidé a uzavřou spolu bez donucení vzájemný obchod, mají z toho prospěch oba. A protože takovou transakcí neutrpí druzí, má z takových výměn bez zásahů státu prospěch celá společnost...

  • EPUB
  • MOBI
  18,10 €

  18,10 €

  Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. V textu jsou zohledněny změny právních předpisů, které nabyly platnosti...

24pay