Filter e-kníh

Akcia

Adaptácia

Arkádia

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  5,70 €

  5,70 €

  Jaký je rozdíl mezi mužským a ženským jazykem a jak schopnost jejich vzájemného vyvažování ovlivňuje zdraví členů rodiny? Co očekává muž od ženy a žena od muže? V čem se liší ženská a mužská sexualita?

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  5,70 € 12,19 €

  5,70 €

  Jak přežít současnost radí známý psychiatr Radkin Honzák. „Všichni žijem’ v blázinci,“ tvrdí renomovaný psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák, muž vzdělaný a také vtipný...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  7,00 € 10,26 €

  7,00 €

  Kniha čtenáře seznámí s životním příběhem prof. Höschla, ale především s jeho pohledem na témata jemu profesně blízká, související se zdravím a nemocí lidské duše a s možnostmi psychiatrické pomoci. Jeroným Janíček pracuje...

  • PDF
  13,35 € 21,16 €

  13,35 €

  Má-li budoucí psycholog porozumět sobě samému a druhým lidem, musí se orientovat v oblasti patologických forem lidské psychiky. Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie...

  • PDF
  6,55 € 9,96 €

  6,55 €

  Pojetí duševních poruch a poruch chování, jejich klasifikace, porozumění jejich příčinám i léčebné přístupy prošly v poslední době mnoha změnami. Zkušení autoři připravili stručný přehled obecné i speciální psychiatrie...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  9,76 € 14,97 €

  9,76 €

  Rozhovor s psychiatrem a sexuologem Martinem Hollým nahlíží do systému psychiatrické péče, jeho úskalí a nadcházejících proměn v podobě reformy psychiatrie, překonává mýty o psychických poruchách a představuje možnosti jejich...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  5,30 € 9,05 €

  5,30 €

  Publikace z r. 1938, v níž její autor Bohuslav Brouk (1912-1978), enfant terrible čs. avantgardy a bohémy 30. a 40. let, svým typickým, nekompromisním a čtivým stylem předkládá syntézu Freudovy psychoanalýzy a Adlerovy individuální...

  • MOBI
  • PDF
  • EPUB
  14,80 € 22,70 €

  14,80 €

  Slavná kniha z roku 1988 vzbudila značnou pozornost nejen ve feministických kruzích. Je to kniha primárně nikoli o lásce, ale o moci, resp. o její perverzi v dominanci na jedné straně a submisivitě na straně druhé. Proč lidé podléhají...

24pay