Filter e-kníh

Akcia

Adaptácia

Arkádia

  • PDF
  3,95 € 8,60 €

  3,95 €

  Rodiny vznikají různým způsobem - tahle se prostě našla. Kniha je nejen o vzniku jedné atypické rodiny, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  8,00 € 11,90 €

  8,00 €

  "Aký je arabský svet v skutočnosti? Ako to v ňom vyzerá? Aké sú vzťahy medzi mužmi a ženami? Má každý Arab štyri ženy? Musí byť každý Arab muslimom? Musí byť každý muslim Arabom? Je vôbec možné naučiť sa po arabsky?

  • PDF
  7,95 € 18,15 €

  7,95 €

  Publikace zahrnuje 11 statí (z toho 10 překladů) věnovaných problematice etnicity, resp. nacionalizmu ve vztahu k Cikánům/Romům. Výbor je uspořádán jako určité the best of z toho, co na dané téma napsali přední společenskovědní...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  9,70 € 13,90 €

  9,70 €

  Zvládli ste nejakú vyčerpávajúcu situáciu (pracovný pohovor, vystúpenie na verejnosti či náročný rozhovor), no okamžite ste si zaželali, aby ste sa s ňou mohli popasovať ešte raz a lepšie?

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  7,45 €

  7,45 €

  Předmět sociologie zpravodajství poskytuje základní orientaci v pohledu na zpravodajství jako na sociální fenomén, seznamuje studenty se základními teo-riemi, které se vztahují k popisu produkce zpráv, s faktory, které se na...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  3,40 € 6,78 €

  3,40 €

  Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  7,00 € 10,69 €

  7,00 €

  Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  9,25 € 14,06 €

  9,25 €

  Jak souvisejí školní výsledky dětí se sociálním prostředím, z něhož pocházejí? Pomáhá škola nerovnosti ve společnosti odstranit, nebo je naopak zvyšuje? Jaké mají učitelé dnes postavení ve společnosti a jaké role...

  • PDF
  14,80 € 21,61 €

  14,80 €

  Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů...

  • PDF
  10,35 € 15,70 €

  10,35 €

  Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politického rozhodování ve prospěch znevýhodněných skupin...

  • PDF
  15,85 € 24,07 €

  15,85 €

  Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům...

  • PDF
  15,55 € 26,09 €

  15,55 €

  Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork)...

  • MOBI
  • PDF
  • EPUB
  7,90 € 11,95 €

  7,90 €

  Kniha japonskej konzultantky sa z večera na ráno stala svetovým bestsellerom z jednoduchého dôvodu – akokoľvek sa usilujeme, nedokážeme vo svojich domácnostiach udržať poriadok. Z generácie na generáciu si predávame rozmanité...

  • MOBI
  • EPUB
  6,00 € 11,33 €

  6,00 €

  Životní výzvy – jak milý název pro pubertální děti, nevěru partnera nebo vážné zdravotní problémy – je třeba brát s humorem, jinak by se z toho ženská taky mohla zbláznit. Hanka řeší spory se sestrou a matkou...

  • MOBI
  • PDF
  • EPUB
  9,00 € 12,90 €

  9,00 €

  Spoluzávislý človek je ten, kto sa nechá ovplyvňovať správaním druhého a pociťuje nutkanie ovládať a kontrolovať jeho správanie. T ou druhou osobou môže byť dieťa aj dospelý, milenec, manžel,brat, sestra, starý rodič, rodič...

  • PDF
  5,00 €

  5,00 €

  Dielo „Rímsky cisár ako spoločenský reformátor ergo teória sociálnej evolúcie v praxi“ vychádza pôvodne z dizertačnej práce autora. V rámci jej obsahu sa zameral na dva zdanlivo úplne rozdielne objekty skúmania...

  • MOBI
  • EPUB
  3,00 €

  3,00 €

  Našli ste si už svoj pokoj v duši? Zažili ste ten pocit, keď všetky tie zlé mráčiky idú preč a nastáva pozitívna zmena? Keď sa končí doba ľadová a prichádza naozajstné leto? Svet nie je rozprávka, nie je všetko jednoduché...

  • MOBI
  • PDF
  • EPUB
  7,80 €

  7,80 €

  Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení...

  • MOBI
  • PDF
  • EPUB
  7,36 € 13,60 €

  7,36 €

  Učitelovo poslední putování za základními životními lekcemi. David Menasche se naplno věnoval práci středoškolského profesora angličtiny. Při výkladu navazoval se svými studenty jedinečné pouto – dodával jim optimismus...

  • MOBI
  • PDF
  • EPUB
  7,90 € 9,90 €

  7,90 €

  Aký je život s autizmom? Vieme vycítiť, čo si autista myslí, čo cíti, aby sme mu dokázali pomôcť? Na tieto otázky odpovedá pozoruhodná knižka, ktorú napísal Naoki Higašida, keď mal iba trinásť rokov. Naoki má vážnu formu autizmu...

24pay