Filter e-kníh

Akcia

Adaptácia

Arkádia

  • PDF
  21,80 € 26,81 €

  21,80 €

  Publikace se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale i z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb...

  • EPUB
  • MOBI
  40,80 €

  40,80 €

  Šesté vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní...

  • PDF
  17,30 € 20,43 €

  17,30 €

  Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejména o pojmy z oblasti finančního účetnictví, manažerského účetnictví...

  • EPUB
  • MOBI
  17,50 € 20,47 €

  17,50 €

  V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, svěřenské fondy...

  • EPUB
  • MOBI
  13,25 €

  13,25 €

  Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání publikace vychází z uspořádání Zákonného opatření. Každé ustanovení je opatřeno...

  • PDF
  29,30 €

  29,30 €

  Učebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva. Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech...

  • PDF
  28,90 €

  28,90 €

  V publikaci naleznete přehled novinek pro rok 2015 s výčtem novel a změn, které se dané oblasti týkají.Z hlediska praktického využití jdeo srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů, který je koncipován jako každodenní pomůcka...

  • PDF
  10,90 € 10,90 €

  10,90 €

  V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb a údajů z daňových zákonů pro rok 2015. Letos NOVĚ kapitola Smluvní vztahy podle občanského zákoníku! Tabulky jsou určeny všem, kdo potřebují snadný...

  • PDF
  16,50 €

  16,50 €

  Třetí, aktualizované a doplněné vydání nabízí základní orientaci v problematice zdaňování příjmů cizinců v ČR a zahraničních příjmů českých daňových rezidentů. Postupuje od výkladu základní metodiky práce s legislativou...

  • EPUB
  • MOBI
  15,20 €

  15,20 €

  Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  9,50 € 9,50 €

  9,50 €

  Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci...

  • PDF
  20,95 € 25,43 €

  20,95 €

  Publikace ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní...

  • PDF
  11,50 €

  11,50 €

  Jak podat přiznání, přehled na „sociálku“, žalobu, žádost, odvolání...? Co je to datová schránka nebo „portál“? Jak a kdy použít elektronický podpis?

  • EPUB
  • MOBI
  19,00 €

  19,00 €

  Přepracované, třetí vydání učebnice obsahuje příklady z oboru obchodního práva, jež jsou navíc, oproti druhému vydání učebnice, všechny opatřeny i řešením. Publikace je určena především studentům k procvičování látky...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  12,75 € 15,47 €

  12,75 €

  Čtenář je v knize seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii u účetních jednotek...

  • EPUB
  • MOBI
  48,00 €

  48,00 €

  Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů...

  • PDF
  23,55 €

  23,55 €

  Kniha je vědeckou monografií o srovnávacím ústavním právu, o ústavněpolitickém uspořádání v těch státech, které jsou v současnosti středem pozornosti naší politiky, žurnalistiky, vyššího úřednictva, podnikatelské...

  • EPUB
  • MOBI
  15,35 €

  15,35 €

  Jádrem monografie je podrobný výklad obecné části zákona č. 292/2013 Sb. a následně pak pojednání o jednotlivých řízeních upravených v tomto zákoně...

  • PDF
  23,00 €

  23,00 €

  MERITUM Účetnictví podnikatelů 2015 je koncipováno jako praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů...

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
  10,50 € 12,11 €

  10,50 €

  Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry...

24pay